Copenhagen fashion festival

Bast Magazine is ready for Copenhagen Fashion Festival. Follow our Instagram for fresh fashion updates: instagram.com/bastmagazine

Photo from Henrik Vibskov AW13 /

Photographer: Polina Vinogradova