2000 – Editorial

Photographer: Tanya Olifirenko

Instagram: @olifirenkotanya

Stylist:  Ju Li

Instagram: @luvjuliluv

Hair & Make up: Yevgeniya Kozlova @yevgeniyakozlova

Models Ilya at Starsystem, Eva @prettycreepy

 

Clothes: Adidas, Anna K, Sasha Kanevski, Anton Belinskiy, HOTBED, New Balance, WHATEVER.